La kinh ngọc phúc đường

La kinh tiếng việt tổng hợp 36 tầng

Phù hợp với mọi tính toán phong thủy

 • Thiên trì chất lượng cao đảm bảo kết quả đo chính xác

  Mặt in khắc trên đồng không oxi hóa hay nhiễm từ tính

  Mặt quay êm nhẹ chắc chắn

Ngoại bàn cao cấp tăng độ cản từ

 • Đế fip (polyme tổng hợp) BỀN vững chắc

  Giảm trọng lượng, Tăng mức độ cản từ

  Khuôn đúc chính xác giúp mặt la bàn di chuyển
  nhẹ nhàng êm mượt

  La kinh NGỌC PHÚC ĐƯỜNG của phong thủy
  Tam Nguyên được dập nổi thương hiệu phía sau

thước lập cực 36 tầng

 • Chia độ, phương, vị theo 36 tầng la kinh

  Phù hợp với mọi hình thức tính toán phong thủy

  TẶNG THƯỚC LẬP CỰC 36 TẦNG KHI MUA LA KINH

  TẶNG SÁCH LA KINH THẤU GIẢI KHI MUA LA KINH