La bàn việt

La bàn việt là ứng dụng la bàn và thước lập cực
sử dụng trên điện thoại và máy tính bảng thông minh

 • Sử dụng tương thích với mọi thiết bị

  Hệ điều hành Android: Samsung, Oppo, LG, Sony...

  Hệ điều hành iOS: iPhone, iPad, iPad pro, iPad mini

 • Hỗ trợ sử dụng 3 ngôn ngữ Việt - Trung - Anh

Thước lập cực chính xác

 • Tự lập cực trên bản vẽ chia sơn độ theo 24 sơn
  60 long, 72 mạch, 120 phân kim

  La bàn kích tài lộc, hướng dẫn kích tài lộc khai sơn lập hướng, tu sửa nhà...

  Cập nhật tính năng và thông tin kích hoạt tài lộc hàng năm vào ngày 1 tháng 1

Tầm long theo vệ tinh

 • Tầm long khảo sát địa mạch, thủy mạch bằng vệ tinh cao cấp

  Định vị GPS tọa độ nơi đo

  Hiệu chỉnh chia sẻ, lưu kết quả đo kết quả tính toán vào thư viện